Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Przyznawane Laury

Znaki Jakości „Laur Eksperta” przyznawane są w kilkunastu kategoriach konkursowych, które ustanawiamy po zamknięciu listy zgłoszeń w danej edycji Konkursu. Charakter kategorii konkursowych będzie bowiem zależeć od rodzaju branż i sektorów rynku reprezentowanych w Konkursie. Listę kategorii ustalimy więc, gdy poznamy produkty i usługi zgłoszone do Konkursu, dostosowując kategorie do typu ocenianych produktów.

Znaki Jakości nadawane w Konkursie:
 
Laur Eksperta
 
Głównym wyróżnieniem przyznawanym w Konkursie jest „Laur Eksperta” – znak jakości nadawany przez Kapitułę Ekspertów - naukowców (profesorów i doktorów) reprezentujących najlepsze polskie uczelnie. Produkt zgłoszony do Konkursu ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów. Produkt/usługa może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów. Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznaje się produktom/usługom, które w toku oceny otrzymają łącznie co najmniej 40 pkt. rankingowych. Zdobyty Znak Jakości „Laur Eksperta” można następnie umieścić na opakowaniach produktów, w przekazach reklamowych, na stronie internetowej, papierze firmowym itp.
 
Wyróżnienie „Najlepsza Marka”
 
W każdej edycji Konkursu przyznajemy także wyróżnienia nadzwyczajne „Laur Eksperta – Najlepsza Marka”  dla produktów i usług najwyżej ocenionych przez ekspertów (nagrodzonych najwyższą liczbą punktów rankingowych). Wyróżniamy w ten sposób marki najlepsze wśród najlepszych.
 
Wyróżnienie „Medal Nowoczesności”
 
W każdej edycji Konkursu przyznajemy także wyróżnienia nadzwyczajne „Laur Eksperta – Medal Nowoczesności” dla produktów i usług, które w opinii ekspertów szczególnie wyróżniają się oryginalnością, unikatowym charakterem, nowatorstwem. Wyróżniamy w ten sposób marki o najwyższym potencjale innowacyjnym. 
 
Srebrny Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz trzeci z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w trzech kolejnych edycjach Konkursu.
 
Złoty Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz siódmy z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w siedmiu kolejnych edycjach Konkursu.
 
Platynowy Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz jedenasty z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w jedenastu kolejnych edycjach Konkursu.

 

Laur Eksperta
Laur Eksperta

Przyznawane Laury

Znaki Jakości „Laur Eksperta” przyznawane są w kilkunastu kategoriach konkursowych, które ustanawiamy po zamknięciu listy zgłoszeń w danej edycji Konkursu. Charakter kategorii konkursowych będzie bowiem zależeć od rodzaju branż i sektorów rynku reprezentowanych w Konkursie. Listę kategorii ustalimy więc, gdy poznamy produkty i usługi zgłoszone do Konkursu, dostosowując kategorie do typu ocenianych produktów.

Znaki Jakości nadawane w Konkursie:
 
Laur Eksperta
 
Głównym wyróżnieniem przyznawanym w Konkursie jest „Laur Eksperta” – znak jakości nadawany przez Kapitułę Ekspertów - naukowców (profesorów i doktorów) reprezentujących najlepsze polskie uczelnie. Produkt zgłoszony do Konkursu ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów. Produkt/usługa może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów. Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznaje się produktom/usługom, które w toku oceny otrzymają łącznie co najmniej 40 pkt. rankingowych. Zdobyty Znak Jakości „Laur Eksperta” można następnie umieścić na opakowaniach produktów, w przekazach reklamowych, na stronie internetowej, papierze firmowym itp.
 
Wyróżnienie „Najlepsza Marka”
 
W każdej edycji Konkursu przyznajemy także wyróżnienia nadzwyczajne „Laur Eksperta – Najlepsza Marka”  dla produktów i usług najwyżej ocenionych przez ekspertów (nagrodzonych najwyższą liczbą punktów rankingowych). Wyróżniamy w ten sposób marki najlepsze wśród najlepszych.
 
Wyróżnienie „Medal Nowoczesności”
 
W każdej edycji Konkursu przyznajemy także wyróżnienia nadzwyczajne „Laur Eksperta – Medal Nowoczesności” dla produktów i usług, które w opinii ekspertów szczególnie wyróżniają się oryginalnością, unikatowym charakterem, nowatorstwem. Wyróżniamy w ten sposób marki o najwyższym potencjale innowacyjnym. 
 
Srebrny Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz trzeci z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w trzech kolejnych edycjach Konkursu.
 
Złoty Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz siódmy z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w siedmiu kolejnych edycjach Konkursu.
 
Platynowy Laur Eksperta
 
Wyróżnienie to przyznajemy produktom i usługom, które po raz jedenasty z rzędu uzyskają „Laur Eksperta”. Nagradzamy w ten sposób marki, które utrzymują wysoki poziom potwierdzony przez naszą Kapitułę w jedenastu kolejnych edycjach Konkursu.

 

Zobacz fotorelację z Gali Finałowej

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.