Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Co oceniają eksperci?

Znaki Jakości „Laur Eksperta” przyznawane są w kilkunastu kategoriach konkursowych, które ustanawiamy po zamknięciu listy zgłoszeń w danej edycji Konkursu. Charakter kategorii konkursowych zależy ostatecznie od rodzaju towarów i usług zgłoszonych do Konkursu. Listę kategorii ustalimy, gdy poznamy produkty i usługi biorące udział w rywalizacji, dostosowując kategorie do typu ocenianych produktów i marek.

Nasi eksperci każdy produkt oceniają indywidualnie i przyjmują kryteria właściwe dla danego typu towaru/usługi. Przyznając "Laur Eksperta", bierzemy pod uwagę w szczególności:

-jakość produktu/usługi oraz jakość działań marketingowych,
-zgodność produktu/usługi z potrzebami konsumentów,
-cechy produktu wpływające na jego konkurencyjność, wyróżniające produkt na rynku.

Na Znak Jakości "Laur Eksperta" mają szansę towary i usługi dobrze odpowiadające na oczekiwania klientów, cechujące się wysoką jakością, nowoczesne i wartościowe z punktu widzenia rynku.

Jak oceniamy produkty/usługi?

Na początek nasi eksperci analizują informacje przedstawione przez firmę w zgłoszeniu konkursowym, w którym uczestnik konkursu opisuje swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. W zgłoszeniu firma powinna zamieścić wszystkie informacje świadczące o wyjątkowości swojego produktu/usługi, zwrócić uwagę na jego wartość i unikatowość (w zależności od kategorii produktu - np. podkreślając ekologiczność produktu, jego regionalny charakter, oryginalną technologię wytwarzania, nietypowe funkcje bądź inne cechy, których brak produktom i usługom konkurencji  itp.) W zgłoszeniu warto zwrócić uwagę na wszystko, co wyróżnia dany produkt/usługę na rynku. Ponadto w ankiecie można także przedstawić pozytywne strony firmy zgłaszającej produkt do konkursu, np. certyfikaty i nagrody, jakie firma posiada, działania podejmowane przez firmę na rzecz podnoszenia jakości itp.
 
Gdy nasi eksperci zapoznają się z treścią zgłoszenia konkursowego, mogą zwrócić się do firmy o dodatkowe informacje na temat zgłoszonych produktów/usług, mogą też oceniać właściwości produktów, kupując dany produkt lub badając go w miejscu wytwarzania/dystrybucji (w zależności od charakteru produktu). Na tym etapie eksperci mogą dokonywać oceny organoleptycznej produktu, analizować jego skład (na podstawie opisu na etykiecie), funkcjonalność, użyteczność i inne właściwości istotne dla danego typu produktu.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kryteriów i sposobu oceny, prosimy o kontakt: tel. 32 704 60 63, tel. kom. 517 765 212, e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl
 

 

Laur Eksperta
Laur Eksperta

Co oceniają eksperci?

Znaki Jakości „Laur Eksperta” przyznawane są w kilkunastu kategoriach konkursowych, które ustanawiamy po zamknięciu listy zgłoszeń w danej edycji Konkursu. Charakter kategorii konkursowych zależy ostatecznie od rodzaju towarów i usług zgłoszonych do Konkursu. Listę kategorii ustalimy, gdy poznamy produkty i usługi biorące udział w rywalizacji, dostosowując kategorie do typu ocenianych produktów i marek.

Nasi eksperci każdy produkt oceniają indywidualnie i przyjmują kryteria właściwe dla danego typu towaru/usługi. Przyznając "Laur Eksperta", bierzemy pod uwagę w szczególności:

-jakość produktu/usługi oraz jakość działań marketingowych,
-zgodność produktu/usługi z potrzebami konsumentów,
-cechy produktu wpływające na jego konkurencyjność, wyróżniające produkt na rynku.

Na Znak Jakości "Laur Eksperta" mają szansę towary i usługi dobrze odpowiadające na oczekiwania klientów, cechujące się wysoką jakością, nowoczesne i wartościowe z punktu widzenia rynku.

Jak oceniamy produkty/usługi?

Na początek nasi eksperci analizują informacje przedstawione przez firmę w zgłoszeniu konkursowym, w którym uczestnik konkursu opisuje swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. W zgłoszeniu firma powinna zamieścić wszystkie informacje świadczące o wyjątkowości swojego produktu/usługi, zwrócić uwagę na jego wartość i unikatowość (w zależności od kategorii produktu - np. podkreślając ekologiczność produktu, jego regionalny charakter, oryginalną technologię wytwarzania, nietypowe funkcje bądź inne cechy, których brak produktom i usługom konkurencji  itp.) W zgłoszeniu warto zwrócić uwagę na wszystko, co wyróżnia dany produkt/usługę na rynku. Ponadto w ankiecie można także przedstawić pozytywne strony firmy zgłaszającej produkt do konkursu, np. certyfikaty i nagrody, jakie firma posiada, działania podejmowane przez firmę na rzecz podnoszenia jakości itp.
 
Gdy nasi eksperci zapoznają się z treścią zgłoszenia konkursowego, mogą zwrócić się do firmy o dodatkowe informacje na temat zgłoszonych produktów/usług, mogą też oceniać właściwości produktów, kupując dany produkt lub badając go w miejscu wytwarzania/dystrybucji (w zależności od charakteru produktu). Na tym etapie eksperci mogą dokonywać oceny organoleptycznej produktu, analizować jego skład (na podstawie opisu na etykiecie), funkcjonalność, użyteczność i inne właściwości istotne dla danego typu produktu.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kryteriów i sposobu oceny, prosimy o kontakt: tel. 32 704 60 63, tel. kom. 517 765 212, e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl
 

 

Zobacz fotorelację z Gali Finałowej

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.