Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Opłata

W naszym Konkursie nie obowiązują żadne opłaty wstępne czy weryfikacyjne, a zatem samo przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z ponoszeniem kosztów (w przeciwieństwie do wielu innych konkursów jakości, w których już samo przesłanie zgłoszenia wymaga wniesienia opłaty). W konkursie wprowadziliśmy tylko jedną opłatę - jednorazową opłatę certyfikacyjną z tytułu uzyskania Znaku "Laur Eksperta".  Obowiązuje ona wyłącznie laureatów - firmy, których produkty/usługi zdobędą wyróżnienie.  Firmy, które wezmą udział w rywalizacji, a nie uzyskają „Lauru Eksperta”, są zwolnione z opłaty.
 
Wysokość jednorazowej opłaty konkursowej za 1 produkt nagrodzony Znakiem „Laur Eksperta” dla firm zatrudniających:
 
- od 0 do 3 pracowników - 2700 zł netto,
- od 4 do 10 pracowników - 3400 zł netto,
- od 11 do 50 pracowników - 4300 zł netto,
- od 51 do 70 pracowników - 4900 zł netto,
- powyżej 70 pracowników - 5600 zł netto,
- organizacje pozarządowe - 4000 zł netto.


Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę produktów/usług. Jeśli w danej edycji Konkursu firma uzyska „Laur Eksperta” za więcej niż jeden produkt/usługę, opłata konkursowa za drugi i każdy kolejny produkt/usługę danej firmy zostaje obniżona o 10 proc.

Laureat poprzedniej edycji konkursu, który ponownie uzyska znak jakości „Laur Eksperta” dla jakiegokolwiek zgłoszonego przez siebie produktu/usługi/marki, ma prawo do skorzystania z obniżki opłaty certyfikacyjnej o 10 proc. na każdy produkt/usługę/markę nagrodzoną znakiem jakości „Laur Eksperta” w bieżącej edycji konkursu.

 
Laureat Konkursu "Laur Eksperta" uzyskuje prawo do:

-posługiwania się godłem "Laur Eksperta" na opakowaniu wyróżnionego produktu
-posługiwania się godłem "Laur Eksperta" we wszystkich przekazach promujących wyróżniony produkt/usługę (reklamy prasowe, telewizyjne, internetowe, bilbordy, plakaty, ulotki itp.)
-posługiwania się godłem i informacją o uzyskaniu wyróżnienia "Laur Eksperta" na stronie internetowej firmy, papierze firmowym, wizytówkach, formatkach mailowych, w mediach społecznościowych, materiałach prasowych itp.
-udziału w Wielkiej Gali Finałowej Konkursu
-promocji produktu i firmy podczas Wielkiej Gali Finałowej Konkursu
-umieszczenia godła "Laur Eksperta” na frontowej części budynku firmy
-promocji produktu i firmy na stronie internetowej Konkursu, w zakładce poświęconej Laureatom
-członkostwa w Klubie Laureatów Konkursu "Laur Eksperta".

Przychody z opłat konkursowych pokrywają w szczególności:
 
-koszty pracy Kapituły Ekspertów
-koszty promocji Laureatów
-koszty organizacyjne funkcjonowania Biura Konkursu
-koszty promocji Konkursu.

Laur Eksperta
Laur Eksperta

Opłata

W naszym Konkursie nie obowiązują żadne opłaty wstępne czy weryfikacyjne, a zatem samo przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z ponoszeniem kosztów (w przeciwieństwie do wielu innych konkursów jakości, w których już samo przesłanie zgłoszenia wymaga wniesienia opłaty). W konkursie wprowadziliśmy tylko jedną opłatę - jednorazową opłatę certyfikacyjną z tytułu uzyskania Znaku "Laur Eksperta".  Obowiązuje ona wyłącznie laureatów - firmy, których produkty/usługi zdobędą wyróżnienie.  Firmy, które wezmą udział w rywalizacji, a nie uzyskają „Lauru Eksperta”, są zwolnione z opłaty.
 
Wysokość jednorazowej opłaty konkursowej za 1 produkt nagrodzony Znakiem „Laur Eksperta” dla firm zatrudniających:
 
- od 0 do 3 pracowników - 2700 zł netto,
- od 4 do 10 pracowników - 3400 zł netto,
- od 11 do 50 pracowników - 4300 zł netto,
- od 51 do 70 pracowników - 4900 zł netto,
- powyżej 70 pracowników - 5600 zł netto,
- organizacje pozarządowe - 4000 zł netto.


Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę produktów/usług. Jeśli w danej edycji Konkursu firma uzyska „Laur Eksperta” za więcej niż jeden produkt/usługę, opłata konkursowa za drugi i każdy kolejny produkt/usługę danej firmy zostaje obniżona o 10 proc.

Laureat poprzedniej edycji konkursu, który ponownie uzyska znak jakości „Laur Eksperta” dla jakiegokolwiek zgłoszonego przez siebie produktu/usługi/marki, ma prawo do skorzystania z obniżki opłaty certyfikacyjnej o 10 proc. na każdy produkt/usługę/markę nagrodzoną znakiem jakości „Laur Eksperta” w bieżącej edycji konkursu.

 
Laureat Konkursu "Laur Eksperta" uzyskuje prawo do:

-posługiwania się godłem "Laur Eksperta" na opakowaniu wyróżnionego produktu
-posługiwania się godłem "Laur Eksperta" we wszystkich przekazach promujących wyróżniony produkt/usługę (reklamy prasowe, telewizyjne, internetowe, bilbordy, plakaty, ulotki itp.)
-posługiwania się godłem i informacją o uzyskaniu wyróżnienia "Laur Eksperta" na stronie internetowej firmy, papierze firmowym, wizytówkach, formatkach mailowych, w mediach społecznościowych, materiałach prasowych itp.
-udziału w Wielkiej Gali Finałowej Konkursu
-promocji produktu i firmy podczas Wielkiej Gali Finałowej Konkursu
-umieszczenia godła "Laur Eksperta” na frontowej części budynku firmy
-promocji produktu i firmy na stronie internetowej Konkursu, w zakładce poświęconej Laureatom
-członkostwa w Klubie Laureatów Konkursu "Laur Eksperta".

Przychody z opłat konkursowych pokrywają w szczególności:
 
-koszty pracy Kapituły Ekspertów
-koszty promocji Laureatów
-koszty organizacyjne funkcjonowania Biura Konkursu
-koszty promocji Konkursu.

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.